Spustili jsme přihlašování

24.04.2023 20:40

V rubrice PŘIHLÁŠ KA si můžete stáhnout papírovou přihlášku pro děti do svých farností. Po jejich odevzdání dětmi můžete vyplnit elektronickou přihlášku, která je pro nás závazná. 

Prosíme kontaktní osoby ve farnostech, aby přihlášky dětí s podpisem zákonných zástupců přivezli s sebou na Děckanádu, kde je odevzdají spolu s příspěvkem 70Kč u recepce. Děkujeme! :-)