©kanáda 2011

Téma: PRVNÍ VELKÁ DĚCKANÁDA
Skupinky: Sportovní, tvořivé, hravé, zabávné...
Počet zúčastněných dětí: 168
Hymna: - - - 
 
Na prvním děkanátním setkání dětí jsme se hlavně bavili. Užívali jsme si společnosti zajímavých lidí a profesí, kteří nám připravili zajímavé aktivity - učili jsme se poskytovat první pomoc, cvičili jsme slepecké psy, bojovali jsme historickými zbraněmi, jezdili jsme super obří autodráhu nebo jsme tančili zumbu. Zjistili jsme kolik dětí v děkanátu vlastně máme, a že mají zájem se každý rok setkávat. A tak to celé vypuklo... :-)