Dě©kanáda 2013

Téma: HERO FACTOY
Skupinky: Postavy Starého a Nového zákona
Počet zúčastněných dětí: 132
Hymna: Kniha knih
 
Na tomto ročníku, které svým názvem a pojetím přilákal hlavně kluky, dělaly dětem společnost vybrané postavy Bible, které nejen že o sobě dětem povyprávěly spoustu zajímavostí, ale také je naučily své životní motto. Všechny děti, které se toto motto naučily a splnily zadané úkoly, dostaly na památku (kromě jiného) průkaz hrdiny od samotného Pána Boha s povoláním konat velké věci! :-)