Dě©kanáda 2017

Téma: Hádej, kdo má narozeniny?!
Skupinky: Co kdo dělá v církvi
Počet zúčastněných dětí: 187
Hymna: Jeden tým
 
Setkání dětí v roce 2017 se konalo poprvé pod taktovkou nového děkana, otce Jana. A protože jsme ho chtěli pořádně seznámit se všemi dětmi v děkanátu a ujistit ho o tom, že jsme rádi, že ho tu máme, zaměřili jsme se na představení všech lidí, kteří v naší farnosti (a v celé církvi) působí. Sami jsme se pak přesvědčili o tom, že jsme jeden velký tým, a zároveň jsme oslavili narozeniny naší diecéze...