©kanáda 2015

Téma: Na skok do nebe
Skupinky: Svatí a světice Boží
Počet zúčastněných dětí: 126
Hymna: JUMP!
 
Na tomto setkání se děti seznámily s několika zajímavými světci a světicemi, kteří jim povyprávěli něco o svém životě a dali jim pár tipů, jakým způsobem by se i ony mohly stát svatými. A tak se na stanovištích krmili hladoví, léčili nemocní nebo se učilo odpouštět a modlit. Za odměnu dostaly všechny děti nejen svoji vlastní svatozář, ale také osobní místenku do nebe, kde na ně už čeká sám Ježíš...