©kanáda 2014

Téma: WWJD?
Skupinky: Ježíšova podobenství
Počet zúčastněných dětí: 117
Hymna: WWJD
 
Na setkání se záhadným názvem jsme si připomněli některá z Ježíšových podobenství, které vyprávěl apoštolům. A hlavně jsme si vysvětlili, co jimi chtěl Ježíš vlastně říct a jak to může pomoci i nám. Ve skupinkách se rozsévala semínka, stavěly se domy na skále a hledaly se skryté poklady. Kdo splnil všechny úkoly, dostal náramek a odznak s písmeny WWJD, které jim tato podobenství vždy připomenou...