Dě©kanáda 2016

  Téma: HokusPokus
Skupinky: Zázraky Pána Ježíše
Počet zúčastněných dětí: 193
Hymna:  Já jsem zázrak 
 
Na této Děckanádě jsme děkovali za všechny viditelné i neviditelné zázraky, které pro nás Pán Ježíš každý den chystá. Zjistili jsme, že je jich opravdu spousta, i když na první pohled vůbec nemusejí vypadat nějak super zázračně. Toto setkání bylo také poslední pod vedením P. Pavla Kafky, a tak jsme děkovali i jemu za zázrak vzniku Děckanády. Těšíme se na nové zážitky s novým děkanem!