Dě©kanáda 2012

Téma: NOEMOVA ARCHA
Skupinky: Zvířata a zvířátka všeho druhu
Počet zúčastněných dětí: 147
Hymna: - - -
 
V roce 2012 se areál kolem kostela proměnil v jeden velikánský zvěřinec, protože se všechno zvířectvo doslechlo, že se děti pokusí postavit Noemovi archu. A samozřejmě se na tu archu chtěli také dostat... A tak se děti staraly o koně, kozy, ovce, psi, králíky, ptáky, ještěry a spoustu dalších. A věřte nebo ne - byl to jediný ročník, kdy nám na Dě©kanádě pršelo!!! A dokonce jsme vypustili i holubice...