Tištěné přihlášky pro děti

20.04.2017 10:01

Milé katechetky, 

v rubrice INFO je k dispozici přihláška pro děti, na jejímž základě můžete později (od 1.5.2017) vyplnit elektronickou přihlášku. Doplňte do ní informace pro vaši konkrétní farnost a rozdejte ji dětem. Přihlášky slouží pro vaše potřeby, závazné je pro nás elektronické přihlášení celé skupiny z vaší farnosti. Děkujeme a těšíme se na vás! :-)